Łowicz

English: Łowicz is a city in Poland.
Polski: Łowicz to miasto w Polsce

Zabytki (Monuments)Edit

Kościoły (Churches)Edit

Pozostałe ciekawe obiekty (Other interesting objects)Edit

Last modified on 10 March 2012, at 19:01