Last modified on 20 October 2013, at 21:17

Adam Mickiewicz University

Polski: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
English: Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Deutsch: Adam-Mickiewicz-Universität Posen, Polen

Buldings/BudynkiEdit

Faculties/WydziałyEdit

Other/InneEdit