Last modified on 5 January 2012, at 14:43

Baccharis halimifolia

Ordo: Asterales - Familia: Asteraceae - Subfamilia: Asteroideae - Tribus: Astereae - Genus: Baccharis L.

Species: Baccharis halimifolia L.