Last modified on 29 July 2014, at 23:26

Category:Belca

English: Belca, a village in the Municipality of Kranjska Gora, northwestern Slovenia.
Slovenščina: Belca, vas v Občini Kranjska Gora, severozahodna Slovenija.