Last modified on 22 January 2012, at 14:40

Category:Hanoi Hilton

English: Hỏa Lò, or the "Hanoi Hilton" was prisoner-of-war prison in Hanoi during the Vietnam War.
Tiếng Việt: Hỏa Lò là một nhà tù tại trung tâm Hà Nội.

Media in category "Hanoi Hilton"