Last modified on 4 August 2013, at 07:45

Category:Impress Remote

Català: Aquesta categoria inclou fitxers relacionats a l’aplicació Control remot de LibreOffice Impress per l’Android.
English: This category includes media related to LibreOffice’s Impress Remote Android app.
Español: Esta categoría incluye archivos relacionados a la aplicación Control remoto de LibreOffice Impress para Android.