Last modified on 20 August 2013, at 03:25

Category:Long Bien Bridge

English: Long Bien Bridge is a historic cantilever bridge across the Red River that connects two parts of the city of Hanoi, Vietnam.
Tiếng Việt: Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua vi:sông Hồng tại Hà Nội, do vi:Pháp xây dựng (1899-1902) và đặt tên là cầu Doumer, đọc như Đu-mê (tên của toàn quyền Đông Dương Paul Doumer).