Last modified on 8 March 2014, at 18:38

Category:Saint Madonna of Loreto, Trenta

{{en|'Saint Madonna of Loreto, Trenta, Municipality of Bovec, northwestern Slovenia. The Baroque church of a local mining community, built in 1690. A cultural monument of local significance (No. 4012).

Slovenščina: Cerkev Device Marije Lavretanske, Trenta (Občina Bovec). Baročna rudarska cerkev, zgrajena leta 1690. Kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 4012).