Last modified on 16 January 2015, at 19:23

Category:Wat Chet Yot

ไทย: วัดเจ็ดยอด (วัดมหาโพธาราม) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่