Last modified on 16 January 2015, at 19:23

Category:Wat Suan Dok

ไทย: วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม) (วัดสวนดอกไม้) ถนนสเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่