Last modified on 26 September 2014, at 12:11

Category:Wat Suan Dok

ไทย: วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม) (วัดสวนดอกไม้) ถนนสเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่