Cercis canadensis

Ordo: Fabales - Familia: Fabaceae - Subfamilia: Caesalpinioideae - Tribus: Cercideae - Genus: Cercis L.

Species: Cercis canadensis L.

English: Eastern Redbud
Last modified on 30 January 2011, at 20:53