Last modified on 10 April 2008, at 07:06

Denier

See also: denaro, tournois, grosso

Denier tournoisEdit