Last modified on 24 October 2008, at 08:21

Horta-Guinardó

Català: Districte de la ciutat de Barcelona
English: Barcelona's district
Español: Distrito de la ciudad de Barcelona

Vegeu també/Ver también/Voir aussi/See alsoEdit