Mũi Né

Tiếng Việt: Mũi Né là tên một mũi biển, một trung tâm du lịch nổi tiếng ở Phan Thiết, thuộc tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
English: Mui Ne (Mũi Né) is a coastal resort town in the Binh Thuan Province of southeastern Vietnam.

GalleryEdit

Mui Ne sand dunesEdit

Mui Ne beachesEdit

Mui Ne Fairy StreamEdit

Last modified on 12 August 2012, at 12:01