Miecze grunwaldzkie

Polski: Miecze grunwaldzkie – dwa nagie miecze podarowane przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingena królowi polskiemu Władysławowi II Jagielle i wielkiemu księciu Witoldowi tuż przed bitwą pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r.
English: Grunwald Swords – two unsheathed swords given by Ulrich von Jungingen, the Grand Master of the Teutonic Order of Knights, to King Vladislaus II of Poland and Grand Duke Vytautas the Great of Lithuania before the Battle of Grunwald on 15 July 1410.

Na odznakach i odznaczeniach wojskowych • On military badges and decorationsEdit

Na pomnikach • In monumentsEdit

Inne użycia • Other usesEdit

W Wikipedii • In WikipediaEdit

Zobacz też • See alsoEdit

Last modified on 27 October 2013, at 17:40