Last modified on 21 September 2008, at 21:43

Norrköpings promenader

Norra promenadenEdit

Kungarondellen:

Södra promenadenEdit

Söder om Södra promenaden ligger konstmuseet, norr därom stadsbiblioteket:

Östra promenadenEdit