Last modified on 10 February 2012, at 11:17

Polyalthia longifolia

Familia
Annonaceae
Species
Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites