Last modified on 10 December 2014, at 20:36

Polyalthia longifolia

Familia
Annonaceae
Species
Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites