Last modified on 11 February 2012, at 18:47

Sterculia foetida

Subclassis: Rosidae - Ordo: Malvales - Familia: Malvaceae - Subfamilia: Sterculioideae - Genus: Sterculia L.

Species: Sterculia foetida L.