Last modified on 23 November 2014, at 17:46

Sukhoi Su-17

3-view drawingsEdit

Su-17Edit

Su-17MEdit

Su-17M2Edit

Su-20 (Export version of Su-17M)Edit

Su-22UM/UM3/UM3-K (Export version of Su-17UM3)Edit

Su-22 (Export version of Su-17M2)Edit

Su-22M (Export version of Su-17M3)Edit

Su-22M3 (Export version of Su-17M3 for WTO)Edit

Su-22M4 (Export version of Su-17M4)Edit