Last modified on 10 April 2014, at 11:38

Template:Created with GIMP/fi

Tämä rasterigrafiikkakuva luotiin käyttäen apuna ohjelmaa GIMP.