Last modified on 21 July 2010, at 00:36

Template:Created with Photoshop Photomerge/mk

Оваа панорамска слика е изработена со Photoshop-овата алатка „Photomerge“.

(Пришиените (споените) слики може да се разликуваат од стварноста.)