Last modified on 4 January 2010, at 02:14

Template:Documentation subpage/vi

CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{Documentation subpage}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Documentation subpage}} instead!