Last modified on 24 May 2012, at 23:21

Template:Insignia/mk

Insignia

Оваа слика е приказ на знаме, грб, печат или некое друго обележје. Употребата на ваквите симболи е ограничена во многу земји. Овие ограничувања постојат независно од статусот на авторските права.

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон директно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{Insignia}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Insignia}} instead!