Last modified on 13 February 2012, at 11:30

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza