Αυτοκράτειρα Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα

Eudokia Makrembolitissa or Eudocia Macrembolitissa (Greek: Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα), (1021–1096), was the second wife of the Byzantine emperor Constantine X Doukas. After his death (1067) she became the wife of Romanos IV Diogenes. She was also the niece of Michael Keroularios, Patriarch of Constantinople, whose sister had married John Makrembolites.

Read in another language