Αυτοκράτειρα Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα

Eudokia Makrembolitissa or Eudocia Macrembolitissa (Greek: Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα), (1021–1096), was the second wife of the Byzantine emperor Constantine X Doukas. After his death (1067) she became the wife of Romanos IV Diogenes. She was also the niece of Michael Keroularios, Patriarch of Constantinople, whose sister had married John Makrembolites.