Заставе Краљевине Југославије / Zastave Kraljevine Jugoslavije

Југословенски (Ћирилица) 1929-1941 / Српско-Хрватско-Словеначки (Ћирилица) 1918-1929: Заставе Краљевине Југославије
Jugoslovenski (Latinski) 1929-1941 / Srpsko-Hrvatsko-Slovenski (Latinski) 1918-1929: Zastave Kraljevine Jugoslavije
English: Flags of the Kingdom of Yugoslavia

Национална / NacionalnaEdit

(National)

Краљевски / KraljevskiEdit

(Royal)

Влада / VladaEdit

(Government)

Војна / VojnaEdit

(Military)

Војска / VojskaEdit

Ранг / RangEdit

Морнарица / MornaricaEdit

Banate of CroatiaEdit

See alsoEdit

Заставе међуратних и Другог светског рата савезници / Zastave međuratnih i Drugog svetskog rata saveznici (Flags of interwar and World War II allies)