ערשטע זײַט

Wikimedia multilingual project main page in Yiddish
‫בילד פֿון דער טאָג
Mary Garrity - Ida B. Wells-Barnett - Google Art Project - restoration crop.jpg
Portrait of Ida B. Wells (1862–1931), an African-American journalist and civil and women's rights activist. She was one of the early leaders of the African-American Civil Rights Movement.  

+/− (yi), +/− (en)

‫ברוך־הבא‬

‫די װיקימעדיע קאָמאָנס איז אײן פּראָיעקט, דאָס אײנע צענטראַלע און געמײנזאַמע אױפֿהיטונגסאָרט פֿון פֿרײַען מולטימעדיע מגילות צושטעלט. דאָזיקער זענט אין פּרעציזלעכע בילדער, װידעאָס, מוזיק, טעקסט װי אױך געשפּראָכענע טעקסטן, װעלכע אין יעדע װיקימעדיִאַ פּרױעקטן באַניץ געפֿינען. אין אַנטקעגן צו בילדער, די זענען אין אַנדער פּרױעקטן אַרױפֿגעלאַדן געװען, קענען קאָמאָנס מעדיען אין אַלע װיקימעדיע פּרױעקטן באַניצן.

דאָס פּראָיעקט עקזיסטירט זינט דעם 7 סעפּטעמבער 2004. װיר האָב יעצט איבער 124,502 אַרטיקלען און 37,190,553 מגילות. אױב דו מגילות אַרױפֿגעלאַדן װילסט, אָן דיך מיט דעם קאָמאָנס קעמפֿן, קענסט דו בחינם דער באַדינונג צום אַרױפֿגעלאַדן פֿון מגילות דורך בליצפּאָסט אָדער ףתפ ניצן.

ביז צום Template:NUMBEROFMEDIAFILESTIME װיר שױן 37,190,553 מגילות האָבן.אָנהײבערס אינפֿאָרמאַציע

Eine Projektübersicht befindet sich im Gemeinschaftsportal. Dort gibt es auch alles Wichtige rund um die Anmeldung und Benutzung, Hinweise zu notwendigen und möglichen Lizenzen und zu den verschiedenen Sprachen sowie Antworten auf häufige Fragen.

Wichtige Abstimmung:
Einzelne Dateien in normale Seiten, in Kategorien oder in einen Mix von beiden einordnen? Bitte stimme mit ab!

Inhalt


Hauptkategorien

Abbildungen

Nach Art

Bilder: Fotos · Kunstwerke · Diagramme · Karten · Briefmarken · Flaggen

Nach Themen

Personen · Objekte · Orte · Ereignisse · Sprache
Astronomie · Essen & Trinken · Geschichte · Medizin · Natur · Physik · Technik · Moleküle · Gesellschaft · Sport · Computer
Anderes

Nach Autoren

Fotografen · Maler · Bildhauer · Architekten

Ton-Dateien

Töne allgemein: Musik · Aussprache · Reden · Gesprochene Wikipedia

Video

Video

Nach Lizenzen

Lizenzstatus: Public domain · GNU-FDL · Creative Commons

Schwesterprojekte
Template:Sisterprojects-yi