पुणे

metropolis in Maharashtra, India
मराठी: पुणे, पूर्वी 'पुनवडी' किंवा 'पूना' म्हणून ओळखले जाणारे, भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील एक शहर आहे. हे शहर लोकसंख्येनुसार भारतातील आठवे मोठे, तर महाराष्ट्रात मुंबईखालोखाल दुसरे मोठे शहर आहे.

English: Pune (Marathi: पुणे, pronounced [puɳeː]), formerly known as Punawadi or Poona, is a city in Indian state of Maharashtra. It is the eighth populous city in India and the second populous in the Maharashtra, after Mumbai.

प्रकाशचित्रे (Photographs)Edit

See alsoEdit