Book

written text that can be published in printed or electronic form
(Redirected from বই)
<nowiki>पुस्तक; Nwoma/krataa; Bók; buku; Чиныг; book; کتاب; Íncwadzí; kwaa̱mbwat; Boch; کتاب; kniha; книга; Kitap; pirtûk; Buech; kitob; কিতাপ; книга; Knjiga; किताब; libru; livre; Knjiga; Кинига; पुस्तक; ବହି; Lévro; књига; Incwadi; Buch; bok; Buku; Ivola; kitap; 書; kirje; كتاب; levr; စာအုပ်; 書; Китеп; Si; llibru; Book; китап; llyfr; liber; leabhar; کتاب; 書本; buku; წიგნი; पोत्थकं; libro; Codad; كتاب; පොත; cudad; पुस्तक; 图书; ਕਿਤਾਬ; Գիրք; Book; ǩeʹrjj; நூல்; सफू; ḇuuk; βιβλίο; boek; кніга; libro; китап; 本; littafi; Buch; libbru; llibre; Adlis; പുസ്തകം; książka; buku; gærja; ܟܬܒܐ; Carti; aklat; หนังสือ; Кітап; 图书; knjiga; Kirju; book; Книга; ktieb; livro; kitab; Łibro; bok; Kninga; kitap; বই; Libro; Āmoxtli; գիրք; libër; kniha; libre; beuk; Igitabo; tapowatcike masinahikan; Boky; Lyver; книга; boek; carte; Libbro; китоб; Buug; Ном; buk; Buk; Libro; 書籍; cukta; ປຶ້ມ; 책; పుస్తకము; libro; Incwadi; buki; Lioar; Saw; Cṳ̆; buku; بوکو; Panka; Liv (dokouman); Book; בוך; Gafɛ; kniha; liin; Небӧг; grāmata; boek; પુસ્તક; Джей; Takayaɣ; Bhuku; Buka; Ном; Chheh; libro; livro; Buku; Buch; ಪುಸ್ತಕ; Búku; 書; پەرتووک; Kuatiañe'ẽ; Liwru; ߞߊ߬ߝߊ; ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ/qimirruat; könyv; መጽሐፍ; pirtûk; liburu; Buch; Live; کیتاب; Agbale; buk; Книга; Livro; кніга; Boek; Buku; पुस्तक; книга; книга; Kıtabi; Kirj; Libre; ספר; китап; 書籍; књига; biru; girji; китоб; ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ; кыррьй; bok; libro; sách; Buach; Liv; raamat; Кĕнеке; Улуб; buk; libro; Ìwé; libro; knjiga; bóc; کتاب; Buku; knyga; knjiga; kitap; Ном; ᎪᏪᎵ; Basahon; Kitabu; leabhar; 書籍; bog; Кинигэ; ڪتاب; liber; girja; kirja; 图书; ᱯᱚᱛᱚᱵ; medio para registrar información en forma de escritura o imágenes impresas; written text that can be published in printed or electronic form; напечатано издание; lyuut hu á̱ maai shei a̱ni di̱n vak lyui ku vak ili̱kti̱ronik; ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü; dielo vydané tlačou v samostatnom zväzku; письмовий запис, неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу; 帶有文字和圖像的紙張的集合; e Sammlig vo Text oder Bilder uf Papier (klasseschi Buechform), i digitale Form (E-Book) oder as Tonuufnahm (Hörbuech); 지식을 표현하기 위해 단어들이나 그림들을 모아놓은 것; skriba teksto publikigebla en presita aŭ elektronika formo. Antaŭ la elektronika, ĝi konsistis de kungluitaj folioj de paperoj, papirusoj, ktp.; psaný text vydaný v tištěné či elektronické formě; लिखल पाठ जे प्रकाशित भइल होखे, छापा में चाहे इलेक्ट्रानिक तरीका से छपल होखे; জ্ঞান ও বিনোদন উপস্থাপনের মুদ্রিত ও বাঁধাইকৃত মাধ্যম; document écrit formé de pages reliées entre elles; लेखन किंवा प्रतिमांच्या स्वरूपात माहिती संकलन करण्याचे माध्यम; medium; phương tiện sử dụng từ và/hoặc hình ảnh để truyền tải kiến thức hoặc một câu chuyện; agasmang ti naisurat, naimaldit, nailustrado dagiti blanko a sabanas; медијум који представља збир речи и/или слика којима се преноси знање или замишљена прича; into okuqoshiwe ukwaziswa kuyo ngohlobo lombhalo nangezithombe; coleção de palavras e/ou imagens para representar o conhecimento ou uma história fictícia, muitas vezes manifestada em papel amarrado e tinta ou em livros digitais; medium for en samling av ord og/eller bilder; kağız və mürəkkəblə hazırlanan yaxud elektron formada olan və informasiya təqdim edən sözlər və yaxud şəkillər toplusu; ಪದಗಳ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ; written text that can be published in printed or electronic form; مجموعة من الأوراق بأنواع مختلفة (ورقية، إلكترونية، إلخ.) تحتوي على كلمات وجمل لهدف أساسي وهو الحفظ (ضد الضياع).; teul skrivet; ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߙߍߡߊ߬ ߛߐ߲߬; információhordozó közeg, leggyakrabban papírra írott, nyomtatott, festett jelek, betűk; lan inprimatua edo eskuz izkiriatua biltzeko erabiltzen den euskarri fisikoa edo digitala; obra impresa o manuscrita cosida o enquadernada de manera que es reuneix en un volum; cyfrwng ar gyfer cofnodi gwybodaeth ar ffurf ysgrifennu neu ddelweddau; друкаванае выданне ў выглядзе пераплеценых разам лістоў паперы з якім-небудзь тэкстам; писани текст који се може објавити у штампаном или електронском облику; 帶有文字或圖像的紙張的集合; en samling af én eller flere tekster og/eller billeder for at representere viden eller en fiktiv historie, ofte manifesteret i fysisk form, eller i elektronisk format.; 情報を文字や図画でまとめ、通常、インクで紙に印刷したもの; documento scripte composite de paginas interligate; littafin rubutu; טקסט מודפס ו/או דיגיטלי; нинди дә булса текстны эченә алган, битләре билгеле бер тәртиптә бергә җыйналып төпләнгән басма (элек – шулай ук кулъязма, хәзерге заманда шулай ук электрон) әсәр; लेखन या छवियों के रूप में जानकारी दर्ज करने का माध्यम; ᱟᱹᱲᱟᱹ /ᱠᱟᱛᱷᱟ / ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ/ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ; painettu tai sähköinen teksti; கருத்துகள், படங்கள், ஒளிப்படங்கள், கருத்து, கதை, பாடல் போன்றவற்றினை ஒருங்கிணைந்த முறையில் அளிக்கும் ஒரு ஊடகம் அல்லது அச்சு ஆவணம்; documento scritto costituito da un insieme di fogli stampati oppure manoscritti; paj ki kole ak lòt e ki bay yon sans; друкаванае выданьне збораў тэкстаў і/або выяваў дзеля прадастаўленьня ведаў, аповедаў, гісторыяў; нинди дә булса текстны эченә алган, битләре билгеле бер тәртиптә бергә җыйналып төпләнгән басма (элек – шулай ук кулъязма, хәзерге заманда шулай ук электрон) әсәр; 載籍之總名也; 带有文字和图像的纸张的集合; cugghiuta di palori e mmàggini ca rapprisèntunu canuscenza, di sòlitu stampati o manuscritti supra carta riligata, o puru digitalizzati ntôn ducumentu elittrònicu; coleção de palavras e/ou imagens para representar o conhecimento ou uma história fictícia, muitas vezes manifestada em papel amarrado e tinta ou em livros digitais; pappersmedium eller digitalt medium med samling av ord och bilder som representerar kunskap eller en fiktiv berättelse; رسانه نوشتاری; କିଛି ଚିତ୍ର ଓ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ସମାହାର ଯାହାକୁ କାଗଜରେ ଛପା ଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟର୍ନେଟ ରେ ଇ-ପୁସ୍ତକ ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ।; nindi dä bulsa tekstnı eçenä alğan, bitläre bilgele ber tärtiptä bergä cıynalıp töplängän basma (elek - şulay uq qul'yazma, xäzerge zamanda şulay uq elektron) äsär; dokumint; katipunan ng mga nailimbag na akda; medium për koleksionimin e fjalëve dhe/ose figurave për të paraqitur njohuri ose një tregim fiktiv, shpesh të manifestuar në letër dhe ngjyrë të lidhura, ose në libra elektronikë; informatiedrager, gedrukt, op papier geschreven of digitaal; สิ่งพิมพ์ที่มีการเย็บเล่มเข้าด้วยกัน ของข้อมูลประเภทตัวอักษรหรือรูปภาพ; dokument piśmienniczy w postaci wielostronicowej publikacji; kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar; 帶有文字和圖像的紙張的集合; document scris format din mai multe pagini; произведение; вид печатной продукции; объединённые листы с информацией; زرائع ابلاغ جو هڪ قسم; in sich abgeschlossene Sammlung von Text oder Bildern auf Papier (klassisches Buch), in digitaler Form (E-Book) oder als Tonaufzeichnung (Hörbuch); obra impresa; Buku nyɛla binshɛli din mali gbana ka sabbu be di ni ka ni nir'ni tooi karim li.; υλικός φορέας γραπτού ή και εικαστικού περιεχομένου; ရေးသားခြင်းသို့မဟုတ်ပုံသွင်းခြင်းတို့ဖြင့်အချက်အလက်များစုစည်းသည့်ဝတ္ထု; libros; kitab; books; књиге; 书; 书籍; 图书; 書籍; 書; 圖書; 书本; nkwaa̱mbwat; kwa-a̱mbwat; ta̱ka̱da; 書籍; 書物; 図書; 典籍; ספרים; кенәгә; 書; పుస్తకాలు; 서적; 도서; 책자; 문적; 전적; 편적; 서전; 서사; 서질; 북; knížka; புத்தகம்; பொத்தகம்; ஏடு; சுவடி; पुस्तक; पुस्तिका; बुक; পুস্তক; গ্রন্থ; ouvrage; livres; ouvrages; liv; raamatud; кенәгә; j; ପୁସ୍ତକ; nide; nidos; ᱯᱩᱛᱷᱤ; libro; kenägä; libri; libra; کتابیں; Tom; Tomik; Bok; 書; Buch; libri; libri; كتێب; پەڕتووک; پرتووک; books; hæfte; kundili; кнӣга</nowiki>
book 
written text that can be published in printed or electronic form
Austria - Admont Abbey Library - 1407.jpg
3D Book.stl
Upload media
Audio
Spoken text audio
Pronunciation audio
Subclass of
Has use
Has part(s)
Different from
Said to be the same asindividual copy of a book
Authority control
Wikidata Q571
GND ID: 4008570-3
Library of Congress authority ID: sh85015738
Bibliothèque nationale de France ID: 119322951
NDL Authority ID: 00573378
BNCF Thesaurus ID: 303
NKCR AUT ID: ph114930
HDS ID: 010461
Biblioteca Nacional de España ID: XX4576243
U.S. National Archives Identifier: 10639916
BabelNet ID: 00012059n
National Library of Israel J9U ID: 987007283230005171
Edit infobox data on Wikidata
Icono Normativa.png
Afrikaans: Boek
Brezhoneg: Levrioù
Català: Llibres
Čeština: Knihy
Deutsch: Bücher
Dolnoserbski: Knigły
English: A book is a set of written, printed, illustrated, or blank sheets, made of ink, paper, parchment, or other materials, usually fastened together to hinge at one side. A single sheet within a book is called a leaf, and each side of a leaf is called a page.
Esperanto: Libroj
Español: Libros
فارسی: کتاب
العربية: كتاب
Suomi: Kirjat
Français : Livres
Hrvatski: Knjige
Magyar: Könyvek
עברית: ספרים
Hornjoserbsce: Knihi
Bahasa Indonesia: Buku
Íslenska: bækur°
Íslenska: Bók
Italiano: Libri
日本語:
ქართული: წიგნები
한국어:
Latviešu: Grāmata
ਪੰਜਾਬੀ: ਕਿਤਾਬ
Polski: Książki
Português: Livros
Română: Carte
Русский: Книги
SiSwati: Tíncwâdzi
Türkçe: Kitap
Українська: Книга
Tiếng Việt: Sách
Volapük: Buks
বাংলা: বই
中文(简体):
中文(繁體):

Early booksEdit

Historic booksEdit

Book cover illustrationEdit

Book designEdit

Book businessEdit

Books in artEdit

Unusual booksEdit

Featured picturesEdit

OtherEdit