ประเทศไทย

constitutional monarchy in Southeast Asia
Flag map of Thailand.svg

The Kingdom of Thailand is a country in Southeast Asia, bordering Laos and Cambodia to the east, the Gulf of Thailand and Malaysia to the south, and the Andaman Sea and Myanmar to the west. Its capital is Bangkok.

Contents

พระมหากษัตริย์ไทย / King of ThailandEdit

Current King of Thailand is H.M. the King Vajiralongkorn or Rama X (2016-present).

ผู้นำทางการเมือง / Political leadersEdit

รัฐบาลไทย / Thai GovernmentEdit

ธงชาติ ธงราชการ และตราแผ่นดิน / Flags and coats of armsEdit

See also en:List of Thai flags and th:ธงในประเทศไทย

ธงชาติ / National flagEdit

ตราแผ่นดิน / Coat of armsEdit

ธงพระอิสริยยศ / Royal StandardsEdit

ธงประจำพระองค์ / Royal flagsEdit

See also en:Royal Flags of Thailand

ธงการทูต / Diplomatic flagsEdit

ธงทหาร / Military flagsEdit

hymnEdit

อาหาร / CuisineEdit

คนไทย / People of ThailandEdit

การคมนาคม / TransportEdit

สิ่งปลูกสร้าง / BuildingsEdit

กรุงเทพ / BangkokEdit

ศาสนสถาน / Religious buildingsEdit

แผนที่ / MapsEdit

See also: Maps of Thailand

แผนที่จังหวัด / Province locator mapsEdit