วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

Buddhist temple in central Bangkok, Thailand

see Wat Arun in Wikipedia