Open main menu

Wikimedia Commons β

卷首

Wikimedia multilingual project main page in Classical (Literary) Chinese
維基共享
廣收天下自由圖影音,以互通有無。俾能隨心而取,不必繳納重金焉。
累年以還,所有凡四千五百七十六千八百八十六矣。

如欲尋寶 請由是始

是日佳圖
是日影音
Wikimedia-logo.svg
元維基 元維基
協調諸策
維基大典 維基大典
學郛智環
維基爾雅 維基爾雅
說文解字
維基文庫 維基文庫
自由文集