Open main menu

060DA

class of 422 Polish diesel-electric locomotives
Polski: 060DA - spalinowóz eksploatowany na kolejach państwowych Bułgarii, Rumunii i Polski (oznaczenie na PKP ST43), ale także przez przewoźników prywatnych w Niemczech, Polsce i Włoszech, produkowany od 1959 roku w zakładach Electroputere w Rumunii.

O60DAEdit