Open main menu

Arkadia (Poland)

village of Poland
English: Arkadia - village in north-eastern part of Łódź Voivodship, Poland, with romantic park founded 1778 by Helena Radziwiłłowa.250 inhabitants.
Polski: Arkadia - wieś we północno-wschodniej części województwa łódzkiego, z sentymentalno-romantycznym parkiem założonym w 1778 r. przez Helenę Radziwiłłową.250 mieszkańców.

Park in Arkadia (Park w Arkadii)Edit