Autoestradas en Galicia

Galego: Unha autoestrada é unha vía de circulación de automóbiles e vehículos terrestres de carga; é rápida e segura e admite un volume de tráfico