Open main menu
English: This category includes works, events and everything related to the history of Romania in 1694.

Notes:

  1. This category is NOT intended ONLY for photographs taken in 1694, nor is it intended for media uploaded or scanned in 1694, as the parent Category:Romania by year goes in time past the invention of photography, scanners or computers. For the specific scope of photography, please see Category:Photographs by year.
  2. Media illustrating events of 1694 in Romania should be added into the subcategory Category:Events by country by year.
  3. Media illustrating works of 1694 in Romania should be added into the subcategory Category:Works by year by country.
Svenska: Denna kategori omfattar verk, händelser och allt annat som är relaterat till Rumänien under 1694.

Notera:

  1. Kategorin är INTE bara till för foton tagna under 1694, inte heller är den avsedd media som laddats upp eller skannats in under 1694, då överkategorin Category:Romania by year går tillbaka i tiden före fotografier, skanners och datorer fanns. För fotografikonstens hela tidsspann, kolla i Category:Photographs by year.
  2. Media som illustrerar händelser under 1694 i Rumänien ska läggas i underkategorin Category:Events by country by year.
  3. Media som illustrerar verk som skapats under 1694 i Rumänien ska läggas i underkategorin Category:Works by year by country.


Subcategories

This category has only the following subcategory.

.