Open main menu

Wikimedia Commons β

Category:1799 in Germany

English: This category includes works, events and everything related to the history of Germany in 1799.

Notes:

  1. This category is NOT intended ONLY for photographs taken in 1799, nor is it intended for media uploaded or scanned in 1799, as the parent Category:Germany by year goes in time past the invention of photography, scanners or computers. For the specific scope of photography, please see Category:Photographs by year.
  2. Media illustrating events of 1799 in Germany should be added into the subcategory Category:1799 events in Germany.
  3. Media illustrating works of 1799 in Germany should be added into the subcategory Category:1799 works in Germany.
Svenska: Denna kategori omfattar verk, händelser och allt annat som är relaterat till Tyskland under 1799.

Notera:

  1. Kategorin är INTE bara till för foton tagna under 1799, inte heller är den avsedd media som laddats upp eller skannats in under 1799, då överkategorin Category:Germany by year går tillbaka i tiden före fotografier, skanners och datorer fanns. För fotografikonstens hela tidsspann, kolla i Category:Photographs by year.
  2. Media som illustrerar händelser under 1799 i Tyskland ska läggas i underkategorin Category:1799 events in Germany.
  3. Media som illustrerar verk som skapats under 1799 i Tyskland ska läggas i underkategorin Category:1799 works in Germany.
Bosanski: 1799. u Njemačkoj