Category:Akademibokhandeln

English: Akademibokhandeln is Sweden's dominating chain of bookshops, owned by Kooperativa förbundet, KF, the Swedish Cooperative Union.
Svenska: Akademibokhandelns boklådor i Sverige.