Category:Akiyoshi-do

English: Akiyoshi-do is a speleothem in Mine, Yamaguchi prefecture, Japan.
日本語: 秋芳洞(あきよしどう)は、山口県美祢市にある鍾乳洞である。