Category:Bildhuggarverkstaden

Svenska: Byggnadsminnet Bildhuggarverkstaden inom Sydkustens örlogsbas i Karlskrona, Karlskrona kommun. Verkstaden är även registrerad i fornminnesregistret med antikvariska bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning, vilket ger den ett antikvariskt värde, men inte av sådan art att den ses som fast fornlämning.


Sevärd.svg

This is a category about a protected building in Sweden, number 21400000692960 in the RAÄ buildings database.

Sevärd.svg

This is a category about an archaeological site or a monument in Sweden, number Karlskrona 32:1 in the RAÄ Fornsök database.

Media in category "Bildhuggarverkstaden"

This category contains only the following file.