Category:Bodhi Mandala Zen Center

English: Bodhi Manda Zen Center — Rinzai school Buddhist temple.