Category:Calibration certificates

Polski: Świadectwa wzorcowania - oficjalne dokumenty wydawane zwykle przez akredytowane laboratorium pomiarowe zawierające wyniki wzorcowania i poświadczające, że wzorcowane przyrządy spełniają określone wymagania metrologiczne.