Category:Capuchin Bridge

English: The Cappuchin Bridge, the arch bridge over the Sora River in Škofja Loka. A cultural monument of local significance (No. 5881).
Slovenščina: Kapucinski most, ločni most čez reko Soro v Škofji Loki. Kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 5881).