Category:Carl Vincenti

Deutsch: Carl Vincenti (auch: Karl Vincenti, Carl Von Vincenti) war Maler und Fotograf und Inhaber eines Fotostudios, Photographische Handlung C. Vincenti / Photographische Anstalt C. Vincenti, in Daressalam, Tansania.