Open main menu

Carl Stefan Thomas Jozef Huijts, a.k.a. Carlo Huijts, (geb. 1956), restauratie-architect, onderzoeker en fotograaf bij RCE en (ere-)voorz. van Vereniging Hendrick de Keyser .