Category:Emelie von Walterstorff

Emelie von Walterstorff  (1871–1948) Link back to Creator infobox template wikidata:Q4990178
Emelie von Walterstorff
Alternative names Emelie Wilhelmina von Walterstorff
Description Swedish draughtsperson, pattern designer and teacher
Date of birth/death 19 October 1871 1948
Location of birth/death Stockholm, Sweden
Authority control
Svenska: Född i Stockholm 1871-10-19. Elev vid Tekniska skolan i Stockholm 87-93. Från 93 anställd vid Kulturhistoriska museet i Lund för att utföra teckningar till dess realkatalog; lärarinna i mönsterritning m.m. vid Tekniska skolan i Lund 95. tecknare; konstindustriell mönsterriterska, i synnerhet till textila arbeten. Svenskt Porträttgalleri XX 1901 s.174