Category:Freising Manuscripts

English: Freising Manuscripts, the first Latin-script continuous text in a Slavic language and the oldest document in Slovene.
Slovenščina: Brižinski spomeniki, najstarejši znani zapis v slovenščini in najstarejši latinični zapis v katerem koli slovanskem jeziku.