Category:Funeral of Maud of Norway

Norsk bokmål: Dronning Mauds bisettelse. Dronningen døde i London 20. november 1938. 24. november ble hun bragt ombord på slagskipet «Royal Oak» og ført til Norge. «Royal Oak» ankom Oslo 26. november. Båren ble fraktet i prosesjon under ledelse av biskop Eivind Berggrav til Akershus festning, hvor den skulle stå i Akershus slottskirke frem til bisettelsen. Den fant sted i Oslo domkirke 8. desember 1938 under ledelse av biskop Eivind Berggrav. Deretter ble kisten ført tilbake til Akershus festning og plassert i Margaretasalen i påvente av et mausoleum. Under andre verdenskrig ble dronningens sarkofag i hemmelighet oppbevart i Gamle Aker kirke. I 1948 ble dronning Maud stedt til hvile i det kongelige mausoleum på Akershus festning.
English: The funeral of Queen Maud of Norway. The Queen died in London 20th of November 1938. The British battleship HMS Royal Oak took her back to Norway. The coffin was taken to Akershus Fortress where it stood until the official ceremoni in Oslo Cathedral 8th of December 1938. Then the coffin was returned to the fortress and placed in Margaretasalen. During World War II the coffin was hidden in Gamle Aker kirke. Queen Maud was buried in the Royal Mausoleum at Akershus in 1948.