Open main menu

Category:Gornja Radgona Plague Column

English: The late Gothic stone shrine next to the bus station (next to Partisan Street) in Gornja Radgona with a four-sided pyramid roof and a spiral column. It was erected in 1525, as written on the northern (front) side of the column. The little house hosts a later wooden statuette of Jesus tied to a column. The pillars of the house are of the Renaissance origin.
Slovenščina: Poznogotsko kamnito kužno znamenje pri avtobusni postaji (ob Partizanski cesti) v Gornji Radgoni s štiristrano piramidasto streho in zavitim stebrom. Postavljeno je bilo leta 1525, kot piše na severni (sprednji) strani stebra. V hišici je mlajši lesen kipec Jezusa, privezanega k stebru. Balustra hišice sta renesančnega izvora.

Media in category "Gornja Radgona Plague Column"

The following 4 files are in this category, out of 4 total.