English: Hà Tiên is a town in Kien Giang Province, Tay Nam Bo of Vietnam
Tiếng Việt: Hà Tiên là thị xã nhỏ nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Kiên Giang